Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

nov - 12
2017

Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving


De overheid heeft een enorme bouwopgave te realiseren; de zogenaamde Bouwagenda. In dat kader is een programma gericht op versnelling hiervan door digitalisering digiGO opgezet. Hiervoor is een digitaal stelsel (DSGO) in ontwikkeling en wordt in de dit kader ook gewerkt aan Leren en Veranderen ter ondersteuning van de stakeholders. De digitale data/informatie dient hierbij eenmalig verzameld en meervoudig gebruikt te worden tijdens en na het bouwproces.

Publieke opdrachtgevers zijn vaak de beheerders van deze digitale informatie, die landelijk beschikbaar dient te komen van hun beheersgebied (soms beschermingszone) waar zij vergunning/randvoorwaarden voor meegeven. Bouwers gebruiken deze informatie tijdens het bouwproces en in de beheerfase.

Op basis van een eerder ondertekend convenant waarin bouwpartners hebben afgesproken samen te werken, is inmiddels een programmaplan DSGO in uitvoering genomen.

BIMW B.V. heeft samengewerkt met TNO aan een Toetsingskader DSGO en de TNO-visie in de ontwerp en verbindingsfase van het DSGO.