Informatievoorzieningsprocessen

nov - 12
2017

Informatievoorzieningsprocessen

Data-contractering, -uitwisseling, -structurering en -validatie


Er zijn meerdere informatievoorzieningsprocessen voor een bedrijf of organisatie.  Naast de informatie die binnenkomt via internet of e-mailverkeer betreft dit informatie als tekeningen, materiaalsoorten, handleidingen, etc. die horen bij de netwerken of delen van de netwerken (assets/objecten) die je beheert, aanlegt of onderhoud.

Voor de aankoop, uitwisseling, ordening en controle van die data/informatie zijn inmiddels standaard processen en digitale hulpmiddelen beschikbaar. Denk hierbij aan Informatieleveringsspecificaties (ILS), Exchange Information Requirements (EIR) of een BIM-protocol. Maar dit zijn ook de zogenaamde System Breakdown Structures (SBS; decomposities) of Objecttype bibliotheken (OTL’s met ook taxonomie).

BIMW B.V. helpt vooral de publieke organisaties om deze informatievoorzieningsprocessen te standaardiseren en te digitaliseren. Hiermee wordt de kwaliteit van de assetinformatie in de assetmanagementsystemen verbeterd, informatieverlies voorkomen en het gegevensbeheer digitaler, gemakkelijker en goedkoper.

In bijgaand adviesrapport voor de Gemeente Amsterdam worden een aantal processen in het BIM-Programma gefaciliteerd.