BIM-standaarden en animaties

nov - 12
2017

BIM-standaarden en animaties

Gestandaardiseerd communiceren en leren


Er zijn landelijke informatie standaarden om te communiceren rondom contracten/projecten (VISI), om data te contracteren (ILS en BIM protocol) en data te delen (ICDD; voorheen COINS).

Het BIM Loket is het kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. Hier vind je de diverse open BIM standaarden zoals VISI, COINS, NLCS, etc. en hier wordt het landelijk beheer hiervan verzorgd. Deze informatie-standaarden zijn landelijk onder supervisie van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR)  ontwikkeld en het BIM Loket is het ‘uitvoeringsorgaan voor BIM’ in Nederland.

Inmiddels neemt landelijk de belangstelling ook toe op het terrein van BIM-opleidingen en voorlichting op dit terrein aan medewerkers van (semi) publieke opdrachtgevers. Voor de content van websites over BIM-programma’s en E-learnings BIM is BIMW BV ingeschakeld, zodat deze kennis breder gedeeld en toegankelijker is. Zij werkt hierbij nauw samen met opleidingsbureau work21 – samen succesvol ondernemen in de 21e eeuw!

BIMW B.V. heeft inmiddels een e-learning op dit terrein voor TenneT vervaardigd en diverse animaties over dit thema vervaardigd voor de TenneT en de Gemeente Amsterdam. Een deel van deze animaties zijn inmiddels vrij toegankelijk gemaakt via het BIM loket.

Wat is BIM (Bouwwerk Informatie Management)?

Wat zijn de belangrijkste BIM-instrumenten?

Hoe beïnvloedt BIM de verschillende rollen in de keten?

Wat betekent BIM voor de levenscyclus van assets?

Wat levert BIM op voor een publieke opdrachtgever?

Hoe past de Gemeente Amsterdam BIM toe?

Object Type Library (OTL) voor de Gemeente Amsterdam